Jak začít s strategií?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 5, Odpovědi: 0)
Otázka položena 23. 8. 2018 19:25
22 zobrazení
0
Privátní odpověď

Obvykle poznáním aktuální, výchozí a reálné situace, díky analýze vnějšího prostředí a vnitřního prostředí organizace (i sebe sama v případě osobní strategie).

Je třeba poznat podmínky a ovlivňující faktory přírodní, v prostředí (tzv. PESTLE faktory), na trhu, v odvětví, mezi konkurencí a zákazníky. Vnitřní analýza vede k poznání zdrojů, schopností a způsobilostí i stávající firemní kultury.

Tyto dílčí výsledky jsou podstatné pro lepšímu poznání a popsání specifických silných a slabých stránek interně v organizaci a k poznání příležitostí a hrozeb, plynoucích z vnějšího prostředí. Souhrn se většinou prezentuje jako SWOT analýza a je jedním z tradičních stavebních kamenů a východisek pro definování strategie. V žádném případě však strategii nenahrazuje.

Bez analýzy lze začít strategii definovat také, ale předpokládám, že bude více intuitivní a možná bude "plavat na vodě". To ovšem nevylučuje zcela potenciální úspěch takto "od pasu" definované strategie.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 10)
Odpovězeno 24. 8. 2018 15:54
0
Privátní odpověď

Moji klienti často zaměňují cíle (CO?) a strategii (JAK?) – první krok by tedy měl být definovat CO chceme dosáhnout. Strategie je potom cesta k naplnění cílů . V businessu se mi osvědčil koncept Lean Canvas a pro osobní potřebu sled otázek PROČ-CO-JAK?

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 95)
Odpovězeno 24. 8. 2018 18:34

… místo, kde se můžete zeptat a dostanete odpověď!