Jak zabránit tomu, aby klient chtěl v rámci zakázky/projektu další a další věci?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 136, Odpovědi: 0)
Otázka položena 12. 9. 2018 11:53
18 zobrazení
1
Privátní odpověď

Tuto otázku řeším téměř pravidelně se svými klienty, kteří pracují zakázkovým způsobem - např. IT firmy. Zpravidla vždy zjistím, že většina problémů vzniká z nejasné komunikace - nemají dobře definováno + klientem závazně schváleno zadání projektu, zpravidla jsou dané deadline ze strany dodavatele, ale nikoliv zákazníka (např. obrázky, texty apod. - zdržení dodání znamená nabourání kompletního pracovního plánu firmy, tj. i na ostatních zákázkách, dále chybí definice počtu korektur apod. Výsledkem naší spolupráce je vždy vytvoření checklistu - tedy toho, co musí být se zákazníkem domluveno a schváleno před tím, než se začne projekt implementovat.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 91)
Odpovězeno 14. 9. 2018 14:04
0
Privátní odpověď

Tomu se asi nedá zabránit. Je to spíše o povaze dalších věcí. Jsou to oprávněné korektury? Jsou to vícepráce? Ideální je mít nějaké odsouhlasené textové zadání před začátkem práce - toto jasně definuje rozsah, na kterém se má pracovat a potřebný čas. Veškeré další požadavky nad rámec zadaného jsou vícepráce a měli by být také tak zaplacené (u freelancerů nebo agentur doporučuji hodinovku). Více požadavků znamená více práce a to je jen dobře, no ne? Jde tedy spíše jen o to, stanovit si dopředu podmínky spolupráce. Vědět, že v případě, že se rozsah navýší, bude to mít dopad na cenu a čas potřebný pro dodání.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 12)
Odpovězeno 14. 9. 2018 13:55