Jak posoudit, zda je firemní strategie správná?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 68, Odpovědi: 0)
Otázka položena 1. 9. 2018 10:26
29 zobrazení
1
Privátní odpověď

Samotnou „správnost“ strategie posoudí až její implementace v prostředí daného odvětví a trhu. Pak závisí také na tom, jaké mají být, jsou, či jaké majitelé a manažeři zvolí kritéria pro posouzení. V procesu přípravy strategie a strategického rozhodování se obvykle zvažují následující:

1. Konzistence Je užitečné posoudit, v jaké míře je strategie směrem ven v souladu a podporována různými vnitřními aspekty organizace. Dobré je přezkoumat všechny funkční a interní strategie, používané v podniku a porovnat je s vnější podnikovou a podnikatelskou strategií.

2. Kompatibilita Tento „strategic fit“ posuzuje, jak je strategie v souladu s různými vnějšími trendy v prostředí. Je třeba tyto hlavní trendy, které ovlivňují vybranou strategii poznat, jak ty pozitivní, tak i negativní.

3. Vhodnost Vhodnost se dotýká celkového zdůvodnění strategie. Klíčovým prvkem, který je třeba zvážit, je to, zda by strategie opravdu řeší klíčové strategické otázky. Má to ekonomický smysl? Je strategie vhodná z hlediska prostředí nebo využití schopností a způsobilostí?

4. Proveditelnost Posouzení proveditelnosti bere v úvahu zejména to, zda jsou k dispozici zdroje potřebné k realizaci strategie a zda je lze rozvíjet nebo získat. Zdroje zahrnují obvykle financování, lidi, čas a informace.

5. Přijatelnost Přijatelnost se týká očekávání identifikovaných zainteresovaných (zúčastněných) stran (např. akcionářů, vlastníků, zaměstnanců, zákazníků a klíčových dodavatelů) pokud jde o očekávané výsledky v oblasti výkonnosti, návratnosti kapitálu, rizika nebo reakce zainteresovaných stran.

6. Výhoda Strategie musí zajistit vytvoření a/nebo udržení konkurenční výhody ve vybrané oblasti činnosti. Konkurenční výhoda je obvykle výsledkem mimořádného zvládnutí a využití jedné ze tří oblastí - zdrojů, dovedností nebo pozice.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 10)
Odpovězeno 2. 9. 2018 0:56
1
Privátní odpověď

O tom, zda je strategie správná či nikoliv rozhodne v důsledku až trh :) Jak se říká, cesta do pekla je vydlážděna nejlepšími úmysly - takže i když věnujete maximum energie a pečlivosti analýzám a tvorbě strategie, může se stát, že prostě nevyjde. Působí zde totiž několik faktorů- okolní prostředí, lidi a způsob implementace. 1) okolní prostředí - vzpomínám si dobře, kdy jedna nejmenovaná banka prodávala svým nejlepším klientům islandské dluhopisy a dluhopisy Lehman Brothes. V tu chvíli se to zdálo jako nejlepší nápad, nikdo si neuměl představit, že by tak solidní stát jako Island nebo tak velká banka (too big too fall!) mohli zkrachovat. Přišla finanční krize 2008 a stalo se. Okolní prostředí tedy těžko můžete ovlivnit, obzvlášť pokud jste malí. 2) pro implementaci strategie budete vždy, opakuji vždy, potřebovat lidi. Úspěch strategie tedy závisí na akceptaci, ochotě a motivaci těchto lidí strategii implementovat - určitě z více než 50%!!! 3) implementace - způsob realizace akcí a zavedení změn je kritický. V tomto bode je zcela kritická komunikace - neustále vysvětlovat cíle a smysl toho, co se dělá. Pokud tam nečiníte, můžete se divit, jaký výsledek dostanete :)

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 95)
Odpovězeno 2. 9. 2018 9:49

… místo, kde se můžete zeptat a dostanete odpověď!