Co to znamená „modrý oceán“ ?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 68, Odpovědi: 0)
Otázka položena 1. 9. 2018 10:24
40 zobrazení
1
Privátní odpověď

Pojem „modrý oceán“ zavedli do strategického W. Chan Kim a Renée Mauborgne(ová) profesoři strategického managementu na francouzské univerzitě INSEAD. „Modrý oceán“ je analogie k dosud neexistujícím odvětvím. Je to volný prostor na trhu, kde nejsou žádné ryby/žraloci, které by mezi sebou bojovaly a svou krví zbarvily do ruda. Rudý oceán je protipól. Je to ohraničené specifické a známé odvětví, s řadou hráčů, kteří mezi sebou často intenzivně konkurují a soutěží o podíl na trhu, zisky apod. Modrý oceán je konkurencí nedotčen a poptávka se tam vytváří, což skýtá příležitosti pro růst, protože firmy nemusí v modrém oceánu díky nulové nebo malé konkurenci v nových odvětvích krvácet.

Tuto představu nelze brát zcela naivně, protože atraktivita modrého oceánu samozřejmě přitahuje další hráče (ryby), kteří do něj vstupují. Koncept tedy příliš mnoho nemění na působení 5 konkurenčních sil v odvětví, které popsal Michael Porter (Harvard Business University). Otázka je totiž v udržitelnosti konkurenční výhody vyvolané vytvořeným modrým oceánem.

Svým konceptem se autoři snaží „vmezeřit“ do klasických generických Porterových strategií a nabourat myšlení, že firmy mohou sledovat buď strategii nízkých nákladů nebo strategii odlišení.

Kim a Mauborgne o svém fenoménu na základě výzkumů vydali dvě knihy (originál Blue Ocean Strategy a Blue Ocean Shift), obě vyšly v českém překladu v nakladatelství Management Press.

Osobně se zatím domnívám, že Porterovy myšlenky, i když jsou staršího data, jsou praktičtější a platné. To nevylučuje vytváření „modrých oceánů“ (utváření a vyvolávání poptávky je ostatně marketingový koncept). Ovšem strategie není o modrých nebo rudých oceánech, ale nakonec o ziskovosti a návratnosti investic či hodnotě podniku. Nejlépe, když si každý na koncepci Blue Ocean Strategy udělá názor sám.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 10)
Odpovězeno 2. 9. 2018 0:53
0
Privátní odpověď

Pojem "modrý oceán" se vztahuje ke konceptu hledání takových trhů, kde je minimální nebo žádná konkurence, kde vaše služba nebo produkt je unikátní. Pokud takový trh (tržní niku) najdete, můžete ho ovládnout, definovat hodnotu pro zákazníka i cenu produktu nebo služby. "Modrý oceán" je přímým opakem "rudého oceánu", tedy oceánu zbarveného krví od boje konkurentů o stejný kousek trhu nebo tržní niku. Příkladem "rudého oceánu" může být např. konkurence Pepsi a Coca-Coly - skoro stejný produkt a věčný konkurenční boj. Pěkným příkladem "modrého oceánu" je potom např. koncept Cirque du Solei - spojení prvku show, divadla a cirkusu do unikátního produktu.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 95)
Odpovězeno 1. 9. 2018 11:04

… místo, kde se můžete zeptat a dostanete odpověď!