Co je to model GROW a na co se dá použít?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 136, Odpovědi: 0)
Otázka položena 14. 9. 2018 12:21
29 zobrazení
1
Privátní odpověď

GROW je jedna ze základních technik koučování. Skládá se z několika částí:

G - Goal setting - precizní definice toho, co má být cílem R - Reality - identifikace stavu, jak na tom jste, jaké zdroje máte k dispozici O - Options - generování možností, postup a aktivit k dosažení cílů W - Will - výběr jedné varianty a rozhodnutí o její realizaci - co, jak, kdy, kde, s kým, za kolik

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 91)
Odpovězeno 15. 9. 2018 9:07
0
Privátní odpověď

Model GROW je základním stavebním kamenem koučovacího přístupu k rozvoji. Jeho autorem je jeden ze "zakladatelů" moderního koučinku John Whitmore. Každá z výše naznačených oblastí (stanovení cíle - pochopení reality - generování možností řešení - plánování realizace vybraného řešení) je naplňována při koučování souborem otázek, které přinášejí koučovanému lepší vhled do situace, pomáhají mu k rozhodnutí a podporují jeho odhodlání ke skutečné realizaci.
Model GROW může být ale užitečný i v jiných oblastech. Např. se může stát užitečnou strukturou při vedení porad, týmovém řešení problémů, apod.


Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 9)
Odpovězeno 26. 9. 2018 12:44