Co je to Balanced Scorecard?

0
0
Marked as spam
Odeslal (Otázky: 5, Odpovědi: 0)
Otázka položena 23. 8. 2018 19:24
32 zobrazení
1
Privátní odpověď

Je to strategický koncept a metoda pro měřitelnou realizaci strategie a její převedení z obecné vize do konkrétních, vzájemně provázaných a měřitelných cílů a jednotlivých aktivit. Cíle a měřítka jsou jak finanční (zisk, obrat, tržby...), tak i nefinanční (návratnost kapitálu, kvality, rychlost dodání, spokojenost zaměstnanců...). To vede k větší rovnováze (balanci). Proto obvykle soustava cílů tvoří řetězec příčin a důsledků napříč čtyřmi rovinami – LIDÉ (cíle z hlediska spokojenosti, vzdělání, motivace, ovládání technologií...), PROCESY (a jejich rychlost, efektivnost, kvalita...), ZÁKAZNÍCI (a to, jakou hodnotu chtějí a získají – včasnost, pohodlí, bezpečí, vztahy...) a FINANCE (tržby, zisk...).

Domněnka je taková, že LIDÉ mají znalosti a dovednosti a vše další pro to, aby mohli zvládat ty nejdůležitější PROCESY, které vytváří hodnotu pro zákazníky, s nadějí, že tuto hodnotu bude ZÁKAZNÍK akceptovat a zaplatí za ni FINANČNÍMI prostředky. Pokud tato domněnka a řetězení fungují, jsou strategie a BSC nastaveny dobře. V opačném případě je potřeba změn a úprav.

Strategie se z pohledu uvedené domněnky (pro komerční firmy založené za účelem tvorby zisku) tvoří „shora dolů“ – od financí... k lidem. Naopak její realizace začíná lidmi a postupuje přes zmíněné čtyři úrovně nahoru k finančním cílům. Zmíněný celek vytváří i jakých „systém včasného varování“.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 0, Odpovědi: 10)
Odpovězeno 24. 8. 2018 15:49
0
Privátní odpověď

Libor to napsal moc pěkně, možná bych jen upřesnil, že logika konceptu Balanced Scorecard je taková, že firma existuje za účelem tvoření zisku nebo navyšování obratu (=FINANČNÍ cíle). V Balanced Scorecard se potom dále ptáme – jak poznáme (měříme), že ZÁKAZNÍCI jsou spokojení? V oblasti PROCESU se potom ptáme – co musíme dělat, aby byli zákazníci spokojení – a jak to měříme? Abychom mohli dělat věci v procesech musíme mít ZNALOSTI a LIDI – co budeme dělat a jak to měříme?

Balanced Scorecard je založen na sledu příčin a následků – pro svoji logiku je snadno nasaditelný.

Marked as spam
Odeslal (Otázky: 3, Odpovědi: 95)
Odpovězeno 24. 8. 2018 18:35

… místo, kde se můžete zeptat a dostanete odpověď!