Obchodní podmínky

Provozovatel

Server e-Mastermind.cz provozuje společnost Atwave Consulting, s.r.o., Veveří 39, Brno, 60200, IČ 25516515 (info@e-mastermind.cz)

Server a jeho smysl

Server e-Mastermind.cz (dále server) umožňuje uživatelům, na straně jedné, vkládat dotazy (dotaz je ne/schválen administrátorem a předán k odpovědi expertům zpravidla do 24 hodin) a na straně druhé získávat odpovědi od ověřených uživatelů – expertů.

Uživatelem serveru se myslí uživatel, který se zaregistruje svým emailem a heslem. Uživatel má možnost kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského profilu. Expertem je uživatel serveru, který požádá o získání statusu experta administrátora serveru (emailem na adrese expert@e-mastermind.cz). Administrátor dá uživateli status experta na základě prokázání odbornosti a zkušeností. Získání statusu experta není nárokovatelné a je čistě na rozhodnutí administrátora serveru. Administrátor může kdykoliv uživateli status experta odebrat. To nastane zpravidla pokud se ukáže, že úroveň experta není dostatečná pro zajištění kvality odpovědí nebo nevhodné chování na serveru.

Expert získává možnost přístupu k nezodpovězeným otázkám uživatelů, psát na server odpovědi dle svého nejlepšího know-how a také možnost publikace profilu experta v sekci Experti.

Příspěvky

Veškeré publikované příspěvky (především otázky, odpovědi i komentáře k nim) se stávájí majetkem společnosti Atwave Consulting, s.r.o. Uživatelé s tím výslovně souhlasí a zříkají se práva na jakoukoliv odměnu za publikaci těchto příspěvků. V přápadě, že uživatel požádá o zrušení svého uživatelského profilu, zůstanou jím publikované příspěvky na serveru. Společnost Atwave Consuting, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za úplnost, pravdivost nebo kvalitu poskytovaných informací.

Materiály

V sekci Ke stažení mohou uživatelé stahovat různé materiály. Tato sekce slouží především pro propagaci, popř. prodej, materiálů Expertů – mohou poskytovat materiály zdarma, popř. placeně po dohodě obchodních podmínek s majitelem serveru. Provozovatel serveru nemá žádnou odpovědnost za obsah těchto materiálů ani žádná práva (majetková, osobní, autorská), která mohou tyto materiály mít. Na výzvu je provozovatel serveru připraven neprodleně uvedené materiály prověřit a případně je ze serveru odstranit.

Úhrady

Všechny ceny za službu a materiály (ebooky, audiosoubory, videosoubory, semináře/kurzy, členství apod.) na platformě e-Mastermind.cz jsou konečné a zahrnují 21% DPH. Implicitní platební měnou česká koruna (CZK). Platbu lze realizovat bankovním převodem, přes službu GoPay nebo Paypal. Veškeré materiály jsou doručovány zákazníkovi elektronicky (emailem nebo si je může stáhnout).

Reklamace

Případné reklamace může zákazník hlásit na emailové adrese reklamace@e-mastermind.cz . Reklamace bude vyžízena ve lhůtě 15 pracovních dnů od zaslání a zákazník bude informován zasláním emailu. Jelikož platforma e-mastermind.cz neprodává fyzické produkty, nelze reklamované materiály zaslat poštou. Reklamace nebo požadavek na vrácení zboží nebo služby nelze požadovat v případě, že se jedná materiály třetí stran, kde platforma e-mastermind.cz slouží jako zprostředkovatel. V tomto případě poskytne e-Mastermind.cz kontakt na autora materiálu nebo služby a umožní tak vyřízení reklamace zákazníka přímo u autora služby. e-Mastermind.cz bude nápomocný tak, aby se reklamace zákazníka vyřídila k jeho spokojenosti. V případě elektronických materiálů a služeb nelze také odstoupit od smlouvy.

Zřeknutí se odpovědnost a další právní náležitosti

Vzhledem k povaze provozování webového serveru (hosting u internetového providera) nenese provozovatel serveru odpovědnost za dostupnost serveru, popř. technické problémy způsobené internetových provider a výpadkem jeho služeb.

Ochrana osobních údajů podle GDPR je popsána v dokumentu zde.

Jakékoliv spory mezi uživateli a provozovatelem serveru bude řešen v prní řadě smírně a dohodou. Pokud by to nebylo možné, bude tento spor řešen u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

… místo, kde se můžete zeptat a dostanete odpověď!