« Zpět na Seznam expertů

Petr Novotný

Pozice: konzultant

Přehled

Vystudoval fakultu strojní na VUT Brno v oboru strojírenská technologie a automatizované systémy řízení na elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Manažerské studium absolvoval na B.B.I.S. Brno. V průběhu své profesní dráhy absolvoval řadu odborných kurzů v oblasti strategického řízení, řízení projektů, rozvoje lidských zdrojů, ICT strategií, transferu technologií, přípravy a řízení výzkumných, inovačních a rozvojových projektů. Působil na pracovních pozicích technologa CNC strojů, diagnostiky strojů, SW vývojáře a projektanta, a ICT manažera. Dlouhodobě pracoval v průmyslovém  a opravárenském sektoru.  V současnosti je většinový majitel malé poradenské, implementační a servisní ICT společnosti, kde zastává funkci v managementu a senior konzultanta. Je členem Asociace pro poradenství v podnikání a ICT Aliance. Od roku 1998 se zabývá procesním a profesním poradenstvím v oblasti business managementu, zpracováním a řízením investičních, VaV, inovačních a rozvojových projektů a poskytuje procesní poradenské služby vybraným podnikatelským subjektům. Od roku 2006 se podílel na formování vize, strategie a rozvoje klastru Přesného strojírenství Vysočina, kde v počáteční fázi sehrával roli facilitátora klastru a následně člena výkonné rady klastru pro oblast spolupráce a rozvoj VaV projektů. Oblasti fungování:

  • Projektový management - koordinace a zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů, projektové řízení a hodnocení projektů z pozice odborného konzultanta v oblasti investičního rozvoje, procesní, produktové, organizační a marketingové inovace, VaV a spolupráce firmem, klastrů a VO, a dále ICT strategií pro MSP se zaměřením na průmyslovou výrobu a zpracování a pro spolupracující vzdělávací a VaV instituce.
  • Management consulting - audity bezpečnosti, efektivnosti, implementací a provozu ICT, příprava, zpracování  a koordinace ICT strategií, zpracování a podnikatelských analýz a strategií ve výrobních procesech, obchodu a marketingu v sektoru MSP se zaměřením na průmyslovou výrobu a zpracování a dále pro spolupracující vzdělávací a VaV instituce.
  • Strategické řízení - formulace a plánování firemní vize a poslání, návrhy a definování klíčových priorit a směrů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Formulace, plánování a realizace strategií a strategických cílů, analýza dosažených výsledků, optimalizace a návrhy strategických opatření pro MSP a klastrové uskupené v průmyslovém sektoru se zaměřením na strojírenskou výrobu a zpracování.