« Zpět na Seznam expertů

Aleš Stuchlík

Pozice: Kouč, mentor a lektor

Přehled

Pracuji na poli neurověd, tedy věd o mozku. Zabývám se především učením a pamětí, tedy tím, jak si ukládáme poznatky a dovednosti a jak jsme schopni zlepšovat své znalosti a chování. V roce 2016 jsem byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze.

Koučování, lektorování a mentoringu jsem se začal věnovat proto, že jsem cítil touhu propojit občas poněkud suché akademické poznatky s běžným denním životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život. Ve své práci využívám moderní poznatky o lidském mozku a propojuji je s trpělivým nasloucháním, moderním motivačním přístupem a rovnocenným partnerstvím s klienty. Jsem členem mezinárodní federace koučů (ICF).

Koučovací kompetence jsem si osvojil v akreditované škole Koučink Centrum a upevňuji je intenzivní praxí. Věřím v sílu koučování v osobním a profesním rozvoji a v jeho potenciál pomáhat stanovení cílů a jejich dosahování. Ve své mentorské práci využívám dlouholeté zkušenosti s mentorováním a vedením studentů od středoškoláků a vysokoškoláků až po postdoktorandy. Výzvou, která stojí před mentorem, není vychovat následovníky, ale leadery. Přednášková činnost vychází z mých dlouhodobých zkušeností s výukou na Univerzitě Karlově, popularizační činností a s veřejnými přednáškami. Přednášející předává znalosti a dovednosti, ale také učí své posluchače přemýšlet a vidět věci z nových úhlů.