Čtyři fáze mentorského vztahu. A jak to máte vy?

1) Iniciace

(počátek; 6-12 měsíců) – mentor je obdivován a uznáván pro své kompetence a schopnost poskytovat podporu a vedení.  Ve vztahu jsou patrná tři klíčová „C“ mentorského vztahu:

  • Content (obsah)
  • Context
  • Communication

Mentorovaný (mentee) naplňuje svůj potenciál a ochotu tvrdě pracovat na daných úkolech.

2) Kultivace

(2-5 let) – V této fázi jsou pozitivní očekávání mentorovaného i mentora konfrontována s realitou. Jako první se objevují kariérní výzvy a také úspěchy, následované osobním rozvojem s tím, jak se zesiluje mezilidská vazba mezi mentorovaným a mentorem.

3) Oddělení

Mentorský vztah ustupuje z centrální pozice zájmu v životě obou zúčastněných, menteeho i mentora. Mentee zažívá novou nezávislost a samostatnost s tím, jak se profesionálně i osobně rozvíjí.

4) Předefinování

V této fázi se vztah stává primárně přátelstvím. Mentor i mentee udržují i nadále neformální kontakt a vzájemně se podporují.

Podle Kram KE. Phases of the mentor relationship. Acad Manag J, 26 (4) (1983): 608-625

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *